ՌԱՄԱ աուդիտ անցնելու համար ընտրված արդյունաբերության ոլորտները և ՓՄՁ-ները ՌԱՄԱ աուդիտ